नवीन बातमी : महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण यांचेकडून सन २०१६-१७ चा ऊर्जा संवर्धन व ऊर्जा व्यवस्थापन प्रथम पुरस्कार

निविदा सुरुवातीची तारिक अंतिम तारिक कागद पत्र
कॉम्पलिअन्स रिपोर्ट लेटर ०६/०१/2017 सविस्तर
कॅसेन्ट सर्टिफिकेट २३/१२/2016 सविस्तर
अनालयसिस रिपोर्ट ०६/०१/2017 सविस्तर
अनालिसिस रिपोर्ट शुगर २३/१२/२०१६ सविस्तर
२३/१२/२०१६ सविस्तर
अनालिसिस रिपोर्ट बोरवेल २३/१२/२०१६ सविस्तर
नागपूर कंप लाईन्स २३/१२/२०१६ सविस्तर
पिझो मीटर २३/१२/२०१६ सविस्तर
ब्लॉक diagram शुगर अँड कोजेन ०६/०१/2017 सविस्तर
इसी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपांशन १३/०४/2017 सविस्तर
 1 2  
हे संकेतस्थळ इंटरनेट एक्ष्प्लोरर ८.० किव्हा अधिक वर १०२४ * ७६८ या रीझोल्युशन ला उत्तम दिसेल
सर्व अधिकार आरक्षित © 2011. सोनहिरा साखर कारखाना   संदेश संकेतस्थळ कर्ता : ३डी सर्विसेस | व्यवस्थापन | तपासा ई-मेल