नवीन बातमी :वसंतदादा शुगर इन्सि्ट्युट पुणे यांचेकडून सन 2021-22 चा डॉ. पतंगराव कदम सोनहिरा सह. सा. कारखान्यास कै. वसंतदादा पाटील सर्वेात्कृष्ट साखर कारखाना राज्य पातळीवरील पुरस्कार व कै. कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सर्वेात्कृष्ट आर्थिक व्यवस्थापन पुरस्कार तसेच ऊस भूषण शेतकरी दक्षिण विभाग पुर्व हंगामात पहिला पुरस्कार जाहिर.

निविदा सुरुवातीची तारिक अंतिम तारिक कागद पत्र
सविस्तर
सविस्तर
सविस्तर
सविस्तर
२३/१२/२०१६ सविस्तर
अनालिसिस रिपोर्ट बोरवेल २३/१२/२०१६ सविस्तर
नागपूर कंप लाईन्स २३/१२/२०१६ सविस्तर
पिझो मीटर २३/१२/२०१६ सविस्तर
ब्लॉक diagram शुगर अँड कोजेन ०६/०१/2017 सविस्तर
इसी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपांशन १३/०४/2017 सविस्तर
 1 2  
हे संकेतस्थळ इंटरनेट एक्ष्प्लोरर ८.० किव्हा अधिक वर १०२४ * ७६८ या रीझोल्युशन ला उत्तम दिसेल
सर्व अधिकार आरक्षित © 2011. सोनहिरा साखर कारखाना   संदेश संकेतस्थळ कर्ता : ३डी सर्विसेस | व्यवस्थापन | तपासा ई-मेल