नवीन बातमी :वसंतदादा शुगर इन्सि्ट्युट पुणे यांचेकडून सन 2021-22 चा डॉ. पतंगराव कदम सोनहिरा सह. सा. कारखान्यास कै. वसंतदादा पाटील सर्वेात्कृष्ट साखर कारखाना राज्य पातळीवरील पुरस्कार व कै. कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सर्वेात्कृष्ट आर्थिक व्यवस्थापन पुरस्कार तसेच ऊस भूषण शेतकरी दक्षिण विभाग पुर्व हंगामात पहिला पुरस्कार जाहिर.

अधिकारी

श्री. शरद एफ . कदम
बी.एस्सी.,ए.डी.एस.आय. शुगर टेक.
कार्यकारी संचालक

श्री. अनिल बी. कदम
बी. एस.एल.,एल.एल.बी.,एम.पी.एम.,डी.एल.एल.अँन्ड एल.डब्ल्यू.
सेक्रेटरी, लेबर अँड वेल्फर ऑफिसर

श्री. प्रकाश एस देशमुख
बी.एस्सी.,ए.व्ही.एस.आय.
चीफ केमिस्ट

श्री. सयाजी जे पाटील
डी.एम.ई.डी.आय.एम.,बॉयलर प्रोफेशिअन्सी
चिफ इंजिनिअर

श्री नवनाथ ए. सपकाळ
बी. टेक (मॅ) बी. ओ. इ
कोजन मॅनेजर

श्री. प्रशांत बी. कणसे
बी. एस्सी
प्र. मुख्यशेती अधिकारी

श्री. बापूराव एन. जगदाळे
M.Com.,G.D.C.& A, CCCA
फायनान्स मॅनेजर

श्री. उल्हास बी. कदम
बी.ई.(सिव्हील)
सिव्हिल इंजिनिअर

श्री. नितीन आर. पाटील
डी. एम. इ
पर्चेस ऑफिसर

श्री. नंदकुमार व्ही. सूर्यवंशी
एम.एस्सी. (Environment)
पोल्युशन कंट्रोल ऑफिसर

श्री. पांडुरंग एम. निकम
डी.सी. ई. (कॉम्पुटर), बी.कॉम
ई. डी. पी. मॅनेजर

श्री. पोपट टी. जाधव
बी. ए.
कार्यालयीन अधीक्षक

श्री. प्रसाद जी. जामदार
बी. इ. (mac)
इरिगेशन इंजिनिअर

श्री. गणपती बी. कदम .
एम. ए
वाहन प्रमुख

श्री . राजेंद्र रामचंद्र पाटील
B.sc (Alcohol Tech. V.S.I)
प्रभारी इनचार्ज डिस्टीलरी

श्री. सयाजी पांडुरंग जाधव
B.sc
जनसंपर्क अधिकारी
No data was returned.
हे संकेतस्थळ इंटरनेट एक्ष्प्लोरर ८.० किव्हा अधिक वर १०२४ * ७६८ या रीझोल्युशन ला उत्तम दिसेल
सर्व अधिकार आरक्षित © 2011. सोनहिरा साखर कारखाना   संदेश संकेतस्थळ कर्ता : ३डी सर्विसेस | व्यवस्थापन | तपासा ई-मेल