नवीन बातमी :वसंतदादा शुगर इन्सि्ट्युट पुणे यांचेकडून सन 2021-22 चा डॉ. पतंगराव कदम सोनहिरा सह. सा. कारखान्यास कै. वसंतदादा पाटील सर्वेात्कृष्ट साखर कारखाना राज्य पातळीवरील पुरस्कार व कै. कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सर्वेात्कृष्ट आर्थिक व्यवस्थापन पुरस्कार तसेच ऊस भूषण शेतकरी दक्षिण विभाग पुर्व हंगामात पहिला पुरस्कार जाहिर.कारखाण्याची माहिती
औद्योगिक लायसन्स : ल.इ.न. १६५/१९९४ /> ता. २२ मार्च, १९९४
नोदणी क्र. : स.न./क.ह.र./प.र.ग.अ.स..४६/१९९४ ता: २५ मार्च, १९९४
फोन न. : (०२३४७) २३५५७९, २३५८०४, २३५८०६
फास्य न. : (०२३४७) २३५८०३
इ. पत्ता : sonhirasakhar@yahoo.co.in
बँक : The Maharashtra State Co-Op.Bank Ltd.,
Mumbai,Sangali D.C.C. Bank., Sangli
Branch- Wangi, Bharathi Sah. Bank Ltd.,
Branch- Ambak.
आयकर सल्लागार : म/स. अ.द. शिंदे आणि चार्टड अ/क., सांगली
भांधकाम सल्लागार : म/स. बेरी भांधकाम सल्लागार आणि अभीयांत्रिक प्रायवेट लिमिटेड.
वित्त सल्लागार : म/स. सुराणा प्रोजेक्ट वित्त कणसल्तनसी प्रायवेट लिमिटेड. पुणे
मशीनरी पुरवठा : म/स. वालचंदनगर औद्योगिक प्रायवेट लिमिटेड. पुणे
बॉम्बे विक्री कर न. : ४१५३०५/स/२३
केंद्रीय विक्री कर न. : ४१५३०५/क/१७
संस्था चे सल्लागार : National Fedretion of Co.Op. Sugar Factory Ltd., New Delhi

Maharashtra State Sah. Sugar Sangh Ltd., Mumbai

Vasantdada Sugar Institute., Mangari(Bk) Dist : Pune
हे संकेतस्थळ इंटरनेट एक्ष्प्लोरर ८.० किव्हा अधिक वर १०२४ * ७६८ या रीझोल्युशन ला उत्तम दिसेल
सर्व अधिकार आरक्षित © 2011. सोनहिरा साखर कारखाना   संदेश संकेतस्थळ कर्ता : ३डी सर्विसेस | व्यवस्थापन | तपासा ई-मेल