नवीन बातमी :वसंतदादा शुगर इन्सि्ट्युट पुणे यांचेकडून सन 2021-22 चा डॉ. पतंगराव कदम सोनहिरा सह. सा. कारखान्यास कै. वसंतदादा पाटील सर्वेात्कृष्ट साखर कारखाना राज्य पातळीवरील पुरस्कार व कै. कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सर्वेात्कृष्ट आर्थिक व्यवस्थापन पुरस्कार तसेच ऊस भूषण शेतकरी दक्षिण विभाग पुर्व हंगामात पहिला पुरस्कार जाहिर.

व्यवस्थापन

मा. डॉ. पतंगराव कदम
संस्थापक
मु. पो. सोनसळ ता. कडेगाव, जि सांगली.

मा, वनश्री. मोहनराव कदम
चेअरमन
मु. पो. चिंचणी(अ) ता. कडेगाव, जि सांगली.

श्री. जालिंदर रामचंद्र महाडिक
व्हाईस चेअरमन
मु. पो. नेवरी, ता. कडेगाव, जि. सांगली.

श्री रघुनाथ श्रीपती कदम
संचालक
मु. पो. सोनसळ ता. कडेगाव, जि. सांगली

विश्वजित पतंगराव कदम
संचालक
मु. पो.सोनसळ, ता.कडेगाव, जि. सांगली

श्री. शांताराम मोहनराव कदम
संचालक
मु.पो.वाजेगाव ता.कडेगाव जि.सांगली

श्री. बापुसो दत्तात्रय पाटील
संचालक
मु. पो. सोनकिरे ता.कडेगाव , जि. सांगली

श्री सयाजी बाबुराव धनवडे
संचालक
मु.पो. भाळवणी ता. खानापूर , जि. सांगली

श्री. युवराज पांडुरंग कदम
संचालक
मु.पो.शेळकवावं ता. कडेगाव, जि.सांगली.

श्री प्रभाकर चंद्रू जाधव
संचालक
मु पो. आसद ता.कडेगाव, जि. सांगली

श्री. पोपटराव दिनकर महिंद
संचालक
मु.पो.देवराष्ट्रे ता. कडेगाव, जि. सांगली सांगली.

 
 
 

श्री. दिलीपराव भगवान सूर्यवंशी
संचालक
मु. पो. वांगी, ता. कडेगाव, जि सांगली

श्री. तानाजीराव नारायण शिंदे
संचालक
मु. पो. चिखली ता. कडेगाव, जि. सांगली

 
 
 
श्री. पंढरीनाथ विठोबा घाडगे
संचालक
मु. पो. रायगाव, ता. कडेगाव, जि. सांगली.

श्री. जगन्नाथ गणपती माळी
संचालक
मु. पो. शिरगाव ता. कडेगाव, जि. सांगली.

श्री. शिवाजी जगन्नाथ गढळे
संचालक
मु. पो. वडीयेरायबाग ता. कडेगाव, जि. सांगली.

श्री. शिवाजी भिकू काळेबाग
संचालक
मु. पो. येडे , ता. कडेगाव, जि. सांगली.

सौ. शारदा दत्तात्रय कदम
संचालिका
मु. पो. खेराडे वांगी ता. कडेगाव, जि. सांगली.

सौ. सुनीता संभाजीराव जगताप
संचालिका
मु. पो. येवलेवाडी, ता.कडेगाव, जि. सांगली.

श्री. सिकंदर आप्पासाहेब जमादार
बँक प्रतिनिधी
सांगली जि.म. सह बँक

श्री. शरद फत्तेसिंग कदम
कार्यकारी संचालक
सोनहिरा सह साखर कारखाना लि, वांगी
हे संकेतस्थळ इंटरनेट एक्ष्प्लोरर ८.० किव्हा अधिक वर १०२४ * ७६८ या रीझोल्युशन ला उत्तम दिसेल
सर्व अधिकार आरक्षित © 2011. सोनहिरा साखर कारखाना   संदेश संकेतस्थळ कर्ता : ३डी सर्विसेस | व्यवस्थापन | तपासा ई-मेल