नवीन बातमी :वसंतदादा शुगर इन्सि्ट्युट पुणे यांचेकडून सन 2021-22 चा डॉ. पतंगराव कदम सोनहिरा सह. सा. कारखान्यास कै. वसंतदादा पाटील सर्वेात्कृष्ट साखर कारखाना राज्य पातळीवरील पुरस्कार व कै. कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सर्वेात्कृष्ट आर्थिक व्यवस्थापन पुरस्कार तसेच ऊस भूषण शेतकरी दक्षिण विभाग पुर्व हंगामात पहिला पुरस्कार जाहिर.
सोनहिरा सहकारी साखर कारखाना

  मोहनराव कदमनगर , वांगी,
तालुका : कडेगाव, जिल्हा : सांगली
पिन कोड :४१५३०५ ,
महाराष्ट्र राज्य, भारत
संकेत स्थळ : sonhirasugar.com
  ई - मेल : sonhirasakhar@yahoo.co.in, contact@sonhirasugar.com
  दूरध्वनी क्रमांक :(०२३४७)२३५५७९, २३५८०४ /०६
  फक्स क्रमांक :(०२३४७ ) २३५८०३


 


आम्ही आमच्या उपयोगकर्ताच्या प्रतिक्रियाने सोनहिरा सहकारी साखर कारखान्याला यशस्वी स्थानावर ठेवण्यास मदत होते.

  कंपनी नाव :-
  विषय :-
  दूरध्वनी क्रमांक :-
  ईपत्र पत्ता :-
  संदेश :-
  


हे संकेतस्थळ इंटरनेट एक्ष्प्लोरर ८.० किव्हा अधिक वर १०२४ * ७६८ या रीझोल्युशन ला उत्तम दिसेल
सर्व अधिकार आरक्षित © 2011. सोनहिरा साखर कारखाना   संदेश संकेतस्थळ कर्ता : ३डी सर्विसेस | व्यवस्थापन | तपासा ई-मेल