नवीन बातमी :वसंतदादा शुगर इन्सि्ट्युट पुणे यांचेकडून सन 2021-22 चा डॉ. पतंगराव कदम सोनहिरा सह. सा. कारखान्यास कै. वसंतदादा पाटील सर्वेात्कृष्ट साखर कारखाना राज्य पातळीवरील पुरस्कार व कै. कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सर्वेात्कृष्ट आर्थिक व्यवस्थापन पुरस्कार तसेच ऊस भूषण शेतकरी दक्षिण विभाग पुर्व हंगामात पहिला पुरस्कार जाहिर.

गाळपाची नोंदण
गाळप दिवस :-
कापणी दिवस :-
नं विशेष आज ते या तारिक पर्यंथ
कान गाळप (म. टि.)
साखरेचे पोते
भरपाई (%)
मागील टप्यांची माहिती
वेळसंपूर्ण गाळपसंपूर्ण साकरभरपाई
१९९९-२०००४५९२८ ३८९००  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
२०१३-२०१४५८६४२०७३००९२१२.४५%
2014-201574688593780012.56%
2015-201670720589625012.68%
2016-201761577577650012.60
2017-2018979238.766122628012.53%
    
    
    
    
    
हे संकेतस्थळ इंटरनेट एक्ष्प्लोरर ८.० किव्हा अधिक वर १०२४ * ७६८ या रीझोल्युशन ला उत्तम दिसेल
सर्व अधिकार आरक्षित © 2011. सोनहिरा साखर कारखाना   संदेश संकेतस्थळ कर्ता : ३डी सर्विसेस | व्यवस्थापन | तपासा ई-मेल