नवीन बातमी : महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण यांचेकडून सन २०१६-१७ चा ऊर्जा संवर्धन व ऊर्जा व्यवस्थापन प्रथम पुरस्कार

गाळपाची नोंदण
गाळप दिवस :-
कापणी दिवस :-
नं विशेष आज ते या तारिक पर्यंथ
कान गाळप (म. टि.)
साखरेचे पोते
भरपाई (%)
मागील टप्यांची माहिती
वेळसंपूर्ण गाळपसंपूर्ण साकरभरपाई
१९९९-२०००४५९२८ ३८९००  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
२०१३-२०१४५८६४२०७३००९२१२.४५%
2014-201574688593780012.56%
2015-201670720589625012.68%
2016-201761577577650012.60
2017-2018979238.766122628012.53%
हे संकेतस्थळ इंटरनेट एक्ष्प्लोरर ८.० किव्हा अधिक वर १०२४ * ७६८ या रीझोल्युशन ला उत्तम दिसेल
सर्व अधिकार आरक्षित © 2011. सोनहिरा साखर कारखाना   संदेश संकेतस्थळ कर्ता : ३डी सर्विसेस | व्यवस्थापन | तपासा ई-मेल